Påskesalmesang for skolebørn i Skanderborg Provsti

Ideen

Salmerne

Opgaver
Datoer/aftaler
Påsken 2016

 

 

Påske - et møde med den danske salme - om danske salmedigtere og om påsken som højtid for 5. Klassetrin.


Påsken 2016 -

Et skole-kirkesamarbejde i Skanderborg Provsti.

Til lærere på 5. klassetrin.

Kirken indbyder alle 5. klasser til at deltage i et salmesangsprojekt i løbet af skoleåret 2015/2016 med afslutning i ugen op til påsken 2016.

Projektet er bygget op omkring 4 danske salmer og lægger op til at arbejde med de danske salmedigtere og med påsken som højtid.

1. Hil dig Frelser og Forsoner af N.F.S. Grundtvig
2. Min Gud, min Gud af Hans Anker Jørgensen
3. Nu ringer alle klokker mod sky af B.S. Ingemann
4. Påskeblomst af N.F.S. Grundtvig


Her på hjemmesiden findes et overskueligt og grydeklart idéoplæg og undervisningsmateriale til læreren. Der er lagt op til en afslutning i kirken.


Inspirationsmaterialet består bl.a. af:
" Tekst, noder og playback-bånd til de 4 salmer.
" Baggrundsstof og ideer til arbejde med salmerne på klassen.
" Oplæg og materiale til arbejde med højtiden påske.


Afslutningen i kirken lægger en yderligere dimension til forløbet:
" Eleverne oplever salmen som fællessang i kirkerummet.
" Præsten fortæller påskeberetningen og inddrager klassernes evt. kunstneriske indslag.

Projektforløbet:

Lærere, som ønsker at deltage i projektet med deres klasse, tilmelder sig hos den lokale sognepræst og helst inden 1. december 2015.

" Undervisningsoplægget findes på hjemmesiden www-e-writer.dk. CD med salmerne vil blive fremsendt om ønsket efter henvendelse til Jesper Hanneslund.

" Påskesalmesangsprojektet afvikles i løbet af 2015.
" Med en festlig afslutning i ugen op til påsken 2016.

Undervisningsmaterialet knytter til ved læseplanen for kristendomskundskab, hvor det for mellemtrinnet hedder, at der i undervisningen arbejdes med symboler og ritualer, salmer og sange samt kristne grundbegreber: synd, skyld, barmhjertighed, tro, tvivl, tilgivelse m.m.

Emnet kan indgå i et tværfagligt samarbejde mellem fagene dansk, kristendomskundskab, musik, hjemkundskab og billedkunst.

Rigtig god fornøjelse med arbejdet og sangen. Vi håber, at rigtig mange 5. klasser får mulighed for at deltage i projektet.

Venlige hilsner
Lisbeth Kristensen, Stilling
Jesper Hanneslund, Ry

Præster i Skanderborg Provsti


 

Påskesalmesang kontakt: Sognepræst Lisbeth Kristensen, Stilling

Web: Sognepræst Jesper Hanneslund, Ry